Psychologia Transportu

PROWADZENIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ W RAMACH PSYCHOLOGII TRANSPORTU

Wszystkie szkolenia odbywają się pod patronatem
Polskiego Towarzystawa Psychologicznego.

Medycyna Pracy

PROWADZENIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ W RAMACH BADAŃ Z ZAKRESU SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

Sprawność Psychomotoryczna i Poznawcza

DIAGNOSTYKA SPRAWNOŚCI PSYCHOMOTORYCZNEJ I POZNAWCZEJ OSÓB W PODESZŁYM WIEKU ORAZ OSÓB OBCIĄŻONYCH ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I CHOROBAMI SOMATYCZNYMI Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU DIAGNOSTYKI PSYCHOFIZJOLOGICZNEJ (SDP) ORAZ METOD POKREWNYCH

Służba Medycyny Pracy

PROWADZENIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ W RAMACH BADAŃ Z ZAKRESU SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

Diagnoza i Rehabilitacja

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA ORAZ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA RAHABILITACJI Z WYKORZYSTANIEM APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ W RAMACH PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Psychologia Transportu

PROWADZENIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ W RAMACH PSYCHOLOGII TRANSPORTU